Våra mål

Vi vill framförallt att barnen ska trivas, må bra och ha roligt i en avstressande och hemlik miljö. En rolig, trygg och lärorik förskoletid.

Vi strävar efter att varje barn utvecklar:

  • Öppenhet, respekt, empati och ansvar.
  • Sin identitet och att känna sig trygg i den.
  • Sin motorik och kroppsuppfattning.
  • Sin nyfikenhet, sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
  • Sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Sin förmåga att uttrycka sig genom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.
  • Sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.
  • Sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

Vi strävar också efter att ha en god kontakt med föräldrar och hemmet.